Här kan du lyssna på "Hasse Thor med Ruben" under 2019

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Januari
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 Brunflo     Ängegården, PRO musikcafé
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 Östersund     Tiljan, Thedans
18 Hammerdal     IOGT-lokalen, motionsdans
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 Sundsvall     Skönsmohuset, musikcafé
31 Brunflo     IOGT, PRO månadsmöte

Till toppen av sidan

Februari
1  
2 Överberg     Bygdegården, motionsdans
3  
4 Östersund     Torvalla, mötesplatsen
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 Ramsele     Församlingsgården, sopplunch
15  
16  
17  
18  
19 Lit     Mötesplats Häradsgården
20  
21  
22  
23  
24 Östersund     Synskadades Förening, Södra Gröngatan 39
25  
26 Skövde     Skövde kommun
27 Skövde     Skövde kommun
28 Skövde     Skövde kommun
   

Till toppen av sidan

Mars
1 Skövde     Skövde kommun
2 Skövde     Skövde kommun
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 Östersund     Tiljan, Thedans
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 Östersund     Mötesplatsen Prästgatan 58
22 Fanbyn     Bygdegården, PRO Revsund årsmöte
23  
24  
25 Vigge     Bygdegården, "Mitt på dagen-"träff
26  
27  
28  
29  
30 Svenstavik     Svenstakyrkan, fastekaffe
31  

Till toppen av sidan

April
1  
2  
3 Östersund     Mötesplats Reveljen
4 Östersund     Tiljan, Thedans
5

Hammerdal     IOGT-lokalen, motionsdans |  Kall     Privat

6  
7  
8  
9 Brunflo     Ängegården, Brunflo Pastorat
10 Lockne     Församlingsgården, Hembygdsföreningen
11  
12  
13  
14  
15 Brunflo     Mötesplats Torget
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25 Frösön     Mötesplats Valla Servicehus
26  
27 Östersund     Lugnviks PRO, skolan
28  
29  
30  

Till toppen av sidan

Maj
1  
2  
3 Hammerdal     IOGT-lokalen, motionsdans
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 Gunnarvattnet     PRO Föllinge-Laxsjö-Hotagen, vårfest
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 Gäddede     PRO Frostviken, vårfest
19  
20  
21  
22 Östersund     Mötesplats Lövberga
23  
24  
25 Brunflo     Sörvalla Blommor
26 Brunflo     Sörvalla Blommor
27  
28  
29  
30 Gällö     Privat
31  

Till toppen av sidan

Juni
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15 Sörli (Norge)     Samfunnshuset, Pensionisttreff
16  
17  
18  
19  
20  
21 Frösön     Stocke Titt, midsommarfirande
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

Till toppen av sidan

Juli
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 Rörvattnet     Fisketävling m.m.
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

Till toppen av sidan

Augusti
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 Bräcke     Torpet, De äldres dag
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 Gunnarvattnet     Byafest, surströmming
18  
19  
20  
21 Frösön     Stocke Titt, allsångskväll
22  
23 Linsell     bygdegården, motionsdans
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

Till toppen av sidan

September
1  
2  
3  
4  
5

Frösön     Mötesplats Valla Servicehus

6 Ånge     Privat
7  
8  
9  
10 Järpen     Träffpunhkt Notvallen
11 Östersund     Torvalla Bystuga, SPF surströmming
12 Brunflo     Ängegården, PRO, musikcafé
13 Östersund     Mötesplats Odensborg
14  
15  
16  
17  
18 Östersund     Mötesplats Körfältet
19  
20  
21  
22  
23  
24 Sörbygden     Tossengård PRO
25  
26  
27 Stora Blåsjön     Frostvikens PRO, surströmming
28 Ljungaverk     Forum, PRO
29  
30 Brunflo     Mötesplats Torget

Till toppen av sidan

Oktober
1 Lit     Mötesplats Häradsgården
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 Östersund     Mötesplats Lövberga
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

Till toppen av sidan

November
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 Östersund     Tiljan, Thedans
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

Till toppen av sidan

December
1  
2  
3  
4 Sundsvall     Skönsmohuset, musikcafé
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

Till toppen av sidan